Novosti

Početna stranica


Naš drugi portal:
www.srcsoft.co.rs

Septembar 2014

IX SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem

održaće se u Vrnjačkoj Banji, u Hotelu Zvezda od 22. do 26. septembra 2014. godine.

Pozivamo Vas da posetite naš štand (B17) na izložbi tokom savetovanja.

Mart 2014

ED Ćuprija - TS 35/10kV Despotovac je uvedena u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Februar 2014

Isporučeno 10 kom. Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice, RC-NPB150, za potrebe PD Elektrosrbija. Do sada je isporučeno ukupno 53 kom. ovih napajanja.

Januar 2014

ED Raška - isporučeno 19 komunikacionih kontrolera za povezivanje daljinskih stanica RC1 u SCADA sistem po protokolu IEC60870-5-101 na radio vezi.

ED Jagodina - isporučeno 10 komunikacionih kontrolera za povezivanje daljinskih stanica RC1 u SCADA sistem po protokolu IEC60870-5-101 na radio vezi.

Decembar 2013

ED Kraljevo - realizovano snimanje 12 digitalnih telefonskih linija sa telefonske centrale Seltatel S@E 300 IPX.

ED Jagodina - TS 35/10kV Jagodina II uvedena je u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Novembar 2013

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Modran i TS 35/10kV Klupe povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Oktobar 2013

ED Jagodina - TS 110/20kV Jagodina 3 uvedena je u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

ED Jagodina - izvršeno je povezivanje SCADA sistema RC1 u ED Jagodina na nadređeni SCADA sistem u DDC Elektrosrbija Kraljevo preko Ethernet veze, po protokolu IEC 60870-5-104

Avgust 2013

ED Vranje - daljinska stanica RC1 u TS 35/10 Vlase je povezana u SCADA sistem RC1 ED Vranje preko radio veze.

Jul 2013

ED Ćuprija - daljinske stanice u TS 35/10kV Veliki Popović i TS 35/10kV Ćuprija IV povezane su preko ethernet modema i L2VPN na SCADA sistem RC1 u dispečerskom centru ED Ćuprija.

Jun 2013

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Petrovo, TS 35/10kV Rudanka i TS 35/10kV Batkuša povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Oktobar 2012

Završeno je VIII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem na kome smo učestvovali kao izlagač.

Septembar 2012

VIII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem
održava se u Vrnjačkoj Banji, Hotel Zvezda od 24. do 28. septembra 2012. godine.

Avgust 2012

ED Čačak - isporučeni i pušteni u rad uređaji za digitalno snimanje razgovora:

 • Pogon Guča - 6 kanala
 • Pogon Ivanjica - 6 kanala

Jul 2012

ED Čačak - isporučeni i pušteni u rad uređaji za digitalno snimanje razgovora:

 • Dispečerski centar ED Čačak - 8 kanala
 • Pogon Gornji Milanovac - 6 kanala

Jun 2012

AD Elektro Doboj - završena isporuka 25 kontrolera za povezivanje modifikovanih reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C i SEL-751A u sistem RC1.

Maj 2012

PD Jugoistok - izvršeno je povezivanje SCADA sistema RC1 u PDC Vranje na nadređeni SCADA sistem u DDC Jugoistok preko Ethernet veze, po protokolu IEC 60870-5-104. Povezivanje je omogućilo:

 • prikaz položajne i alarmne signalizacije i merenja sa TS 110/35kV Vranje 1 (iz mreže EMS) na SCADA RC1 u PDC Vranje
 • prikaz položajne i alarmne signalizacije i merenja sa svih TS 110/XXkV povezanih u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 ED Vranje na nadređenom SCADA sistemu u DDC Jugoistok.

April 2012

ED Cuprija - završena je isporuka, montaža i puštanje u rad hardvera i softvera staničnog računara za TS 35/10kV Ćuprija II. Stanični računar je preko optičkog interfejsa povezan sa postojećim mikroprocesorskim relejima, po protokolu IEC 60870-5-103, dok je sa druge strane preko Ethernet interfejsa povezan u Sistem daljinskog nadzora i upravljanja ED Ćuprija - RC1.

ED Vranje - Isporučena i puštena u rad mini daljinska stanica u RP 10kV Momin Kamen. Stanica je povezana u SCADA sistem RC1 u ED Vranje.

Mart 2012

AD Elektro Doboj - stanični računari u RP 10kV Čečava i RP 10kV Paklenica povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Decembar 2011

ED Niš - pogon Aleksinac - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora Registrofon RC3-04A.

PD Jugoistok - ED Vranje - TS 110/35/10kV Vranje 2 i TS 110/35/10kV Vladičin Han Vranje 2 uvedene su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Šamac 2, TS 35/10kV Kotorsko i TS 35/10kV Žarkovina povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Novembar 2011

Isporučeno 6 kom. Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice, RC-NPB150, za potrebe PD Elektrosrbija. Do sada je isporučeno ukupno 43 kom. ovih napajanja.

Završena nova verzija Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice sa poboljšanom zaštitom od prenapona.

ED Pirot - distribuirana daljinska stanica u TS 35/10kV Temska je proširena uvođenjem mini jedinice RC1M-160101 za DV polje 35kV Topli Do

Oktobar 2011

Mini HE na Vlasini - isporučen i pušten u rad sistem za daljinski nadzor i upravljanje sa specijalnom funkcijom za prenos signala nivoa vode na vodozahvatu u centar upravljanja. Sistem se sastoji od daljinske stanice koja vrši merenja signala sa mernog pretvarača nivoa (4-20mA) i centralne stanice koja na osnovu izmerenih vrednosti vrši restauraciju signala 4-20mA u centru upravljanja. Prenos informacija se obavlja radio vezom. Pored osnovne funkcije za prenos signala nivometra, daljinska stanica raspolaže i digitalnim ulaznim signalima, dodatnim merenjem napona napajanja 12VDC i komadnim izlazima opšte namene. Dizajn daljinske stanice je optimizovan za napajanje solarnim panelom uz tipičnu potrošnju 20mA / 12VDC. Iako je sistem koncipiran tako da se signal nivoa automatski prenosi u centar i generiše signal 4-20mA bez učešća operatera, u sklopu sistema se nalazi i SCADA server sa SCADA RC1 programskim paketom.

ED Vranje - uvođenje 110kV DV polja 1224 Preševo u daljinsku stanicu sistema RC1 u TS 110/35/10kV Bujanovac

Septembar 2011

Završen razvoj Ethernet modema RC1M-ETH. Ovaj modem omogućava povezivanje uređaja starije generacije koji raspolažu samo serijskim interfejsom na Ethernet mrežu. Prvi primerak će biti iskorišćen za povezivanje daljinske stanice u TS 110/35/10kV Stenjevac na SCADA RC1 u dispečerskom centru ED Ćuprija preko L2/VPN mreže.

Avgust 2011

Izašla nova verzija programskog paketa SCADA RC1, V3.35.

Jun 2011

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Stanari, TS 35/10kV Sočkovac i TS 35/10kV Modriča 2 povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Realizovana podrška za protokol DNP 3.0 u programskom paketu SCADA RC1. U toku je testiranje komunikacije po protokolu DNP 3.0 sa opremom poznatih svetskih proizvođača.

Maj 2011

Jubilej - punih 10 godina uspešnog poslovanja SRC SOFT

Navršava se punih 18 godina od puštanja u rad prvog SCADA sistema RC1, u TS 35/10kV Jasen u Konarevu, Elektrodistribucija Kraljevo.

April 2011

Završen razvoj i testiranje nove verzije programskog paketa SCADA RC1, V3.34 a

Mart 2011

AD Elektro Doboj - pušteni u rad kontroleri za povezivanje reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Blatnica i TS35/10kV Šamac 1 povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.
Sistem RC1 u AD Elektro Doboj sada obuhvata:

 • SCADA RC1 programski paket u centru upravljanja
 • 19 daljinskih stanica RC1 u TS 35/10kV, RP 10kV i TS 10/0.4kV na radio vezi
 • 5 TS 110/XkV sa opremom drugih proizvođača na žičanoj vezi, po protokolu IEC 60870-5-101
 • 4 TS 110/XkV sa opremom drugih proizvođača na žičanoj vezi, po protokolu RP570
 • 3 TS 35/10kV sa opremom drugih proizvođača na Ethernet vezi preko optičkog kabla, po protokolu IEC 60870 - 5 - 104
 • 46 komunikacionih kontrolera RC1 za upravljanje i nadzor nad reklozerima preko radio veze

Februar 2011

ED Valjevo - isporučeno 5 kom integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150.

Januar 2011

AD Elektro Doboj - isporučeno 23 kontrolera za povezivanje reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

Decembar 2010

ED ELEKTROMORAVA Smederevo - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora, Registrofon RC3.

ED Pirot - završena isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za prilagođenje signala i distribuirane daljinske stanice sa staničnim računarom u TS 35/10kV Babušnica 2 i TS 35/10kV Dolac. Stanice su povezane u SCADA sistem ED Pirot preko radio veze, po protokolu IEC 60870-5-101.

AD Elektro Doboj - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora, Registrofon RC3.

Novembar 2010

ED Šabac - isporučeno 3 kom. integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150.

Oktobar 2010

Završeno je VII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE i CRNE GORE na kome smo učestvovali kao izlagač.

Septembar 2010

VII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE - CIRED 2010
održava se u Vrnjačkoj Banji, Hotel Zvezda od 26. septembra do 01. oktobra 2010. godine.

PD Elektrosrbija Kraljevo - isporučeno 20 kom. integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150 i 10 kom. napajanja za radio stanice sa jednosmernim ulaznim naponom RC-NPJ150.

Avgust 2010

Železnice Srbije - Isporučen 8-kanalni registrofon sa besprekidnim napajanjem autonomije 12h. Registrofon će biti postavljen na železničkoj stanici u Zrenjaninu.

Jul 2010

TE Nikola Tesla, Obrenovac - isporučen i pušten u rad 4-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora RC3-4A sa alarmnom jedinicom.

ED Prokuplje - isporučen i pušten u rad 4-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora RC3-4A.

Maj-Jun 2010

Završen razvoj nove generacije kontrolera za besprekidno napajanje. Kontroleri će se ugrađivati u integralno besprekidno napajanje RC-NPB150.

Završen razvoj kompletne familije modularnih komunikacionih konvertora koji obezbeđuju galvansko razdvajanje i konverziju signala između različitih tipova interfejsa.

April 2010

Završen razvoj nove univerzalne mini daljinske stanice sistema daljinskog nadzora i upravljanja RC1. Novi uređaj se može koristiti kao samostalna daljinska stanica manjeg kapaciteta za povezivanje manjih objekata u sistem upravljanja, ili kao mini jedinica distribuirane daljinske stanice sistema RC1, za ugradnju u pojedinačne ćelije u okviru veće trafo stanice.

Mart 2010

ED Vranje - Isporučena i puštena u rad mini daljinska stanica u RP 10kV Sveta Petka, selo Klenike. Stanica je povezana u SCADA sistem RC1 u ED Vranje.

Završen razvoj nove verzije programa kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u sistem RC1 kako bi se uskladio sa izmenama koje su učinjene u verziji 6661 firmvera reklozera u odnosu na verziju 4197.

Februar 2010

ZEDP Elektro-Bijeljina - isporučen i pušten u rad 16-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora sa govornim automatom RC3-GM16A.

AD Elektro Doboj - završena isporuka 20 kontrolera za povezivanje modifikovanih reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

Januar 2010

Završen razvoj novog modela uređaja za besprekidno napajanje 600W/1000VA sa autonomijom do 24h. Prvi uređaj će biti isporučen ZEDP Elektro-Bijeljina u sklopu registrofona RC3-GM16A.

Decembar 2009

Železnice Srbije - završena je montaža i puštanje u probni rad 11 uređaja Registrofon RC3 na sledećim lokacijama:

 • Železnička stanica Novi Sad - 24 kanala
 • Železnička stanica Ruma - 16 kanala
 • Železnička stanica Beograd - 12 kanala
 • Železnička stanica Niš - 12 kanala
 • Železnička stanica Vrbas - 12 kanala
 • CDU Niš - 8 kanala
 • Železnička stanica Šid - 8 kanala
 • Železnička stanica Inđija - 8 kanala
 • Železnička stanica Stalać - 8 kanala
 • Železnička stanica Kraljevo - 8 kanala
 • Železnička stanica Mala Krsna - 8 kanala

Novembar 2009

AD Elektro Doboj - stanični računar u TS 35/10kV Usora povezan je u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Za potrebe AD Elektro Doboj realizovan je kontroler za povezivanje modifikovanih reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

Oktobar 2009

ED Valjevo - isporučeno 8 kom integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150.

Septembar 2009

ED Kraljevo - puštena u rad ranije isporučena daljinska stanica sistema RC1 u TS 35/10kV Ribnica.

Jul 2009

ED Jagodina - izvršeno proširenje daljinskih stanica sistema RC1 u TS 35/10kV Dragocvet, TS 35/10kV Bagrdan, TS 35/10kV Jagodina 2 i TS 35/10kV Rekovac.

Jun 2009

Završena je isporuka 10 uređaja za digitalno snimanje razgovora Registrofon RC3 u specijalnom izvođenju za potrebe Železnica Srbije. Ukupno je isporučeno 11 uređaja: po jedan 24-kanalni i 16-kanalni, tri 12-kanalna i šest 8-kanalnih registrofona sa besprekidnim napajanjem autonomije 12h.

Maj 2009

ED Ćuprija - puštena u rad ranije isporučena daljinska stanica sistema RC1 u TS 35/10kV Ćuprija 4.

Mart 2009

Završen razvoj napajanja za radio stanicu sa integrisanom baterijom i punjačem!

ED Jagodina - isporučena dva 4-kanalna registrofona za pogone Rekovac i Svilajnac

Isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora Registrofon RC3 - 24AZ, specijalno izvođenje 24-kanalnog registrofona za potrebe Železnica Srbije.

Februar 2009

Završen razvoj besprekidog napajanja (UPS) sa autonomijom 12h!

Osnovna namena besprekidnog napajanja je obezbeđivanje rada registrofona, ali se može koristiti kao UPS opšte namene. Biće isporučivan u nekoliko verzija, različite snage (300/600/1000W) i stepena autonomije (1/5/12h). Rešenje omogućava i izvođenje proširenja kapaciteta baterije na postojećem UPS.

ED Leskovac - isporučen 4-kanalni registrofon

AD Elektro Doboj - u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1, preko optičke veze, povezano je 9 TS 110kV:

 • TS 110/35/10kV Derventa, Teslić, Modriča 1 i TS 110/35kV Stanari sa opremom ABB, po protokolu RP570
 • TS 110/35/10kV Doboj 1, Doboj 2, Doboj 3, Šamac, i TS 110/35/10/6kV Brod 1, sa opremom SIEMENS, po protokolu IEC 60870-5-101

Pušten u rad univerzalni kontroler - mini RTU za nadzor i upravljanje rastavljačem ELBI, na lokaciji Virinske štale, područje ED Ćuprija

Januar 2009

ED Pirot - isporučena tri 4-kanalna registrofona za pogone Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad

Sa PS Telefonija AD potpisan ugovor o isporuci 11 registrofona za potrebe Železnica Srbije.

Pušten u rad komunikacioni kontroler nove generacije za nadzor i upravljanje nad reklozerima u TS 10/0.4kV u Kušiljevu - Svilajnac

Decembar 2008

Završen razvoj prve generacije univerzalnih kontrolera - mini RTU!

Osnovna namena mini RTU je ostvarivanje nadzora i upravljanja nad klasičnom rasklopnom opremom na mreži 10/20kV. Primena obuhvata povezivanje u SCADA sistem bilo kog tipa rasklopnih uređaja kod kojih se može ostvariti ručna komanda električnim putem.

Karakteristike kontrolera su:

 • komandni relejni izlazi za UKLJUČENJE/OTVARANJE, ISKLJUČENJE/ZATVARANJE i GENERALNI POGON
 • do 16 galvanski odvojenih digitalnih ulaznih signala
 • do 4 univerzalna analogna ulaza za merenja sa mernih pretvarača, broj merenja se može povećati na račun broja digitalnih ulaza
 • opcioni integrisani merni pretvarači 5A AC, 100V AC, 230V AC, 110VDC, ...
 • radio modem ili GSM modem za povezivanje sa centrom upravljanja
 • preklopka za izbor načina rada LOKALNO/DALJINSKI
 • tasteri za ručno (lokalno) manipulisanje rasklopnim uređajem

Novembar 2008

Završen razvoj nove generacije komunikacionih kontrolera za povezivanje inteligentnih rasklopnih uređaja u SCADA sistem!

Novi kontroleri omogućavaju:

 • nadzor i upravljanje nad više blisko montiranih reklozera/prekidača/rastavljača korišćenjem jednog kontrolera i jedne radio stanice ili GSM modema
 • povezivanje reklozera udaljenih do 1000m od kontrolera
 • RS232, RS485 ili optički interfejs prema inteligentnom uređaju, sa IEC60870-5-103 ili MODBUS protokolom
 • značajno sniženje troškova uvođenja nadzora i upravljanja u odnosu na ranija rešenja

Prvi kontroler će biti instaliran na reklozerima u Kušiljevu - Svilajnac.

Oktobar 2008
ED Raška - puštena u rad ranije isporučena daljinska stanica u TS 35/10kV "Raška 2".

Završeno je VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE na kome smo učestvovali kao izlagač.

Septembar 2008
VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE
održava se u Vrnjačkoj Banji, Hotel Zvezda od 30. septembra do 03. oktobra 2008. godine.

Jul 2008
ED Kraljevo - stanični računari u TS 110/35/10kV KRALJEVO 2 i TS 35/10kV FABRIKA VAGONA povezani u SCADA sistem RC1 preko žičane veze, po protokolu IEC 60870-5-101.

Jun 2008

Zbog promene domena promenjeni su i e-mail nalozi,
molimo da posetite stranicu Kontakt.

Novi nalozi:
srcsoft@srcsoft.co.rsaleksandar.vuckovic@srcsoft.co.rs; ...

Registrovani novi domeni www.srcsoft.rs i www.srcsoft.co.rs, uskoro će prestati da važi postojeći domen www.rcsoft.co.yu.

Maj 2008
ED Vranje - izvršeno povezivanje sistema RC1 sa DMS.

ED Lazarevac - isporučeno šest komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 128 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ELEKTROMORAVA POŽAREVAC, poslovnica Petrovac - isporučen i pušten u rad komunikacioni kontroler za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko mreže mobilne telefonije. Trenutno sistem obuhvata 6 reklozera.

ED Pirot - završena isporuka i montaža opreme za prilagođenje signala i distribuirane daljinske stanice sa staničnim računarom u TS 35/10kV Temska i TS 35/10kV Visočka Ržana. Stanice će biti povezane u SCADA sistem ED Pirot preko radio veze, po protokolu IEC 60870-5-101. Puštanje u rad će se obaviti po uspostavljanju sistema radio veza.

April 2008
Formalno završeno povezivanje sistema RC1 sa DMS u ED Kraljevo, Trstenik, Raška, V.Banja, Jagodina, Ćuprija.

ED Ćuprija - isporučeno četiri komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 121 KONTROLER ZA REKLOZERE

Mart 2008
ED Jagodina - stanični računar u TS 110/20/10kV JAGODINA 2 povezan u SCADA sistem RC1 preko žičane veze, po protokolu IEC 60870-5-101.

Februar 2008
ED Jagodina - isporučeno četiri komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1.
UKUPNO ISPORUČENO 117 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ED Šabac - pušteno u rad proširenje registrofona i govorni automat na dodatnih 8 kanala.

Decembar 2007
ED Kraljevo - izvršena rekonstrukcija i proširenje daljinske stanice TS 35/10kV Jasen u Konarevu, koja je prvi put puštena u rad još 1993. godine.

Novembar 2007
Završeno povezivanje sistema RC1 sa DMS u ED Kraljevo, Trstenik, Raška, V.Banja, Jagodina, Ćuprija.

ED Pirot - stanični računar u TS 35/10kV PIROT 1 povezan u SCADA sistem ED Pirot preko radio veze, po protokolu IEC 60870-5-101.

Oktobar 2007
AD Elektro Doboj - puštena u rad daljinska stanica sistema RC1 u TS 35/10kV Šamac 1.

ED Jagodina, poslovnica Rekovac - pušten u rad koncentrator u TS 35/10kV Rekovac, za vezu mikroprocesorskih zaštita ARTECHE sa SCADA sistemom RC1.

ED Ćuprija - puštena u rad daljinska stanica sistema RC1 u TS 35/10kV Stenjevac.

Septembar 2007
ELEKTROŠUMADIJA Kragujevac - preostala tri reklozera TAVRIDA povezana u SCADA sistem RC1. Trenutno sistem obuhvata 4 reklozera.

Avgust 2007
ED Pirot - u TS 35/10kV Pirot 1 isporučen, montiran i pušten u rad stanični računar sa optičkim interfejsom za komunikaciju sa mikroprocesorskim zaštitama ARTECHE po protokolu IEC 60870-5-103.

Jul 2007
AD Elektro Doboj - pušten u rad sistem za upravljanje reklozerima preko mreže mobilne telefonije. Sistem čini 20 reklozera.

Jun 2007
ELEKTROŠUMADIJA KRAGUJEVAC - pušten u rad SCADA server sistema RC1 za vezu sa reklozerima TAVRIDA, sistem trenutno čini jedan reklozer, dva daljinski upravljana rastavljača i lokatori LOK30.

ED Kraljevo - isporučeno 13 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 113 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ED Kraljevo - isporučen orman prilagođenja signala za TS 35/10kV Jasen u Konarevu.

April 2007
ED Vranje - završeno puštanje u rad interfejsa i povezivanje 7 trafo stanica opremljenih mikroprocesorskim zaštitama proizvodnje ISKRA u SCADA sistem RC1, po protokolu IEC 60870-5-101.

ELEKTROMORAVA POŽAREVAC, poslovnica Petrovac - pušten u rad SCADA sistem RC1 za upravljanje reklozerima TAVRIDA preko mreže mobilne telefonije. U sistemu je trenutno 5 reklozera.

ED Raška - puštene u rad ranije isporučene daljinske stanice u TS 35/10kV "Brvenik" i TS 35/10kV "Baljevac".

AD Elektro Doboj - isporučeno 20 kompleta za upravljanje reklozerima preko mreže mobilne telefonije.
UKUPNO ISPORUČENO 100 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ELEKTROMORAVA POŽAREVAC, poslovnica Kučevo - pušten u rad SCADA sistem RC1za upravljanje reklozerima TAVRIDA preko mreže mobilne telefonije. U sistemu je trenutno 6 reklozera.

Mart 2007
ED Lazarevac - pušten u rad ranije isporučeni sistem za upravljanje reklozerima TAVRIDA preko radio veze. Sistem obuhvata 7 reklozera.

ED Raška - isporučeno i pušteno u rad 6 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sustem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 80 KONTROLERA ZA REKLOZERE

PD Centar - isporučeno 18 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko mreže mobilne telefonije.

ED Niš - isporučene i montirane distribuirane daljinske stanice sistema RC1 za TS 35/10kV „Stevan Sinđelić“ i „12. februar“. Kompletno su ispitane i puštene u rad zajedno sa ranije isporučenom daljinskom stanicom za TS 35/10kV „Ćele Kula“.

Januar 2007
ED Niš - isporučena i montirana distribuirana daljinska stanica za TS 35/10kV „Ćele Kula“

Decembar 2006
ED Lazarevac - isporučen sistem sa 7 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 56 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ED Niš - završeni radovi na prilagođenju TS 35/10kV „Ćele Kula“, TS 35/10kV „Stevan Sinđelić“ i TS 35/10kV „12. februar“ za daljinski nadzor i upravljanje

Novembar 2006
ED Kraljevo - isporučeno 4 komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 48 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ED Cuprija - isporučen orman prilagođenja signala za TS 110/35/10kV Stenjevac.

ED Vrnjačka Banja - isporučeno 5 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.

Oktobar 2006
Učestvovali smo kao izlagač na Drugom regionalnom savetovanju o elektrodistributivnim mrežama, CIRED, na Zlatiboru.

ED Jagodina - isporučeno 6 komunikacionih kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.
UKUPNO ISPORUČENO 39 KONTROLERA ZA REKLOZERE

ED Vranje - Trafo stanice Vranje 1, Vladičin Han i Vranjska Banja uvedene u SCADA sistem RC1 po komunikacionom protokolu IEC 60870-5-101.

Avgust 2006
AD Elektrokrajina Banja Luka isporučen sistem sa 3 komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.

Minel Automatika isporučeno 7 radio interfejsa za povezivanje trafo stanica ED Vranje opremljenih mikroprocesorskim zaštitama proizvodnje ISKRA u SCADA sistem RC1, po protokolu IEC 60870-5-101.

Maj 2006.
U objektima AD Elektro Doboj puštena u rad ranije isporučena oprema sistema RC1:

 • dve daljinske stanice sistema RC1 u TS 10/0.4kV
 • dva kompleta opreme za upravljanje reklozerom TAVRIDA
 • mini daljinska stanica za upravljanje sekcionim vakuumskim prekidačem ZW8 na DV 10kV
 • uvedena veza preko optičkog kabla između dispečerskog centra i TS 35/10kV Usora i TS 35/10kV Rudanka kao primarni prenosni put za nadzor i upravljanje. Postojeća radio veza će se koristiti kao pomoćni prenosni put.

April 2006.
AD Elektro Doboj - isporučena 2 komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze i jedna mini daljinska stanica za upravljanje vakuumskim prekidačem ZW8 proizvodnje ChangKai Electrical koji je iskorišćen kao sekcioni prekidač na DV 10kV.;

ED Vrnjačka Banja - Instalirana i puštena u rad 3 komunikaciona kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze

ED Jagodina - Instaliran i pušten u rad komunikacioni kontroler za povezivanje reklozera TAVRIDA u SCADA sistem RC1 preko radio veze.

januar 2006.
AD Elektro Doboj - isporučena distribuirana daljinska stanica za TS 10/0.4kV u Doboju.

30.12.2005.
Završeno 5 kompleta opreme za upravljanje reklozerima za potrebe ED Vrnjačka Banja. Zaključno sa ovim poslom, SRC SOFT je isporučio ukupno 28 kompleta opreme za upravljanje reklozerima TAVRIDA.

27.12.2005.
Pušten u rad novi SCADA server u ED Jagodina, sa najnovijom verzijom programskog paketa za daljinski nadzor i upravljanje RC1 SCADA V3.1.;

Instalirana i puštena u rad ranije isporučena oprema za PDC Rekovac i dva reklozera TAVRIDA.

okt.-nov. 2005.
Završen razvoj kontrolera napajanja telefonske centrale DNU 24. Ovo je zajednički projekat sa IRITEL, Beograd. Proizvedena je probna serija od 5 kom i započeta instalacija na terenu.

23.09.2005.
Završena isporuka i puštanje u rad 8 registrofona - uređaja za digitalno snimanje razgovora sa govornim automatom u dispečerskim centrima na području JP Elektrosrbija, Kraljevo

26.08.2005.
Uspešno završeno ocenjivanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda JUS ISO 9001/2001. Oblast sertifikacije: Projektovanje, razvoj, proizvodnja i održavanje mikroračunarskih sistema i inženjering poslovi.

01.07.2005.
Završeno usaglašavanje scenarija govornog automata za ED Trstenik i ED Kraljevo i govorni automati su zvanično pušteni u rad. Brojevi telefona: 036/304-304, 037/707-177.

01.06.2005.
Obavljeno povezivanje TS 110/10kV Preševo na sistem daljinskog nadzora i upravljanja RC1 u dispečerskom centru ED Vranje. Trafo stanica je prethodno opremljena opremom proizvodnje SIEMENS sa staničnim računarom i SCADA sistemom SICAM PCC/WINCC. Uspostavljena je komunikacija SCADA – SCADA između staničnog računara u TS 110/10kV Preševo i SCADA sistema RC1, po protokolu IEC 60870-5-101.

18.05.2005.
Završeno instaliranje RTU u RP 20kV Orizare, RP 20kV Obzor i TS Centar-2 i povezivanje na sistem daljinskog nadzora i upravljanja RC1 u dispečerskom centru ED Burgas, u Bugarskoj. Objekti su prethodno opremljeni relejima SEPAM 1000, proizvodnje SCHNEIDER. Uspostavljena je komunikacija između RTU i releja SEPAM po protokolu MODBUS, i RTU integrisane u ranije instalirani SCADA sistem RC1.

jan.-apr. 2005.
Instalirane prve daljinske stanice distribuirane koncepcije RC1M u TS 35/10kV Vranje 2 i TS 110/10kV Niška Banja.