O nama

Početna stranica


Naš drugi portal:
www.srcsoft.co.rs

SRC SOFT postoji od 2001. godine. Naša osnovna delatnost je proizvodnja sistema za daljinski nadzor i upravljanje. Gotovo celokupnu proizvodnju plasiramo u preduzećima Elektroprivrede.

Područje delovanja SRC SOFT obuhvata:

 • razvoj i primenu programa za računare, posebno SCADA sistema,
 • razvoj i proizvodnju složenih mikroračunarskih sistema i njihovu primenu u upravljanju procesima,
 • razvoj i proizvodnju analognih i digitalnih uređaja za posebne namene

Zahvaljujući velikom iskustvu zaposlenih, koji na poslovima proizvodnje SCADA sistema rade u kontinuitetu od 1992. godine, u mogućnosti smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve budućih korisnika.

Kroz stalni razvoj i usavršavanje proizvoda, praćenjem zahteva tržišta, uspostavili smo proizvodni program koji obuhvata zaokružene sisteme sa ponudom svih pratećih uređaja neophodnih za realizaciju sistema.

Tokom proteklih godina izdvojila su se dva najznačajnija sistema:

 • RC1, sistem za daljinski nadzor i upravljanje u elektrodistribuciji
 • RC3, sistem za digitalno snimanje razgovora (registrofon) i govorni automat

kao i prateća oprema i dopunski program za podršku ovim sistemima.

Svi proizvodi iz našeg proizvodnog programa su proizvedeni prema originalnoj dokumentaciji SRC SOFT, i predstavljaju u potpunosti naš proizvod.

Sistemi koje projektujemo i proizvodimo dosledno slede zahteve naručilaca. Tokom dosadašnjeg rada isporučili smo i instalirali veliki broj SCADA sistema i sistema za digitalno snimanje razgovora u elektrodistributivnim preduzećima u Srbiji, Republici Srpskoj i Bugarskoj o čemu svedoči bogata lista referenci.

Saradnja sa proizvođačima reklozera je omogućila da se SCADA sistem RC1 izdvoji na domaćem tržištu kao sistem za daljinski nadzor i upravljanje sa najviše uspešno funkcionalno povezanih reklozera različitih proizvođača. Stalnim usklađivanjem sa svetskim standardima u oblasti komunikacionih protokola obezbedili smo funkcionalnu integraciju opreme svih relevantnih svetskih proizvođača u naš SCADA sistem.

Kvalitet

Naša politika podrazumeva ostvarenje i održavanje reputacije u poslovanju sveobuhvatnom i pažljivom saradnjom sa korisnicima i pružanjem kvalitetnih, brzih, pravovremenih i efikasnih usluga. U skladu sa tim, osnovne postavke na kojima zasnivamo poslovanje su:

 • brz odziv na potrebe i zahteve korisnika,
 • disciplina i odgovornosti zaposlenih,
 • efikasna komunikacija sa korisnicima,
 • kvalitetni, cenjeni, tržišno orijentisani i konkurentni proizvodi
 • uspostavljanje sklada između interesa SRC SOFT i interesa korisnika naših proizvoda
 • ispunjenje očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta naših proizvoda

Tim SRC SOFT