Sistem RC1p

Početna stranica

Osnovna namena sistema RC1p je da obezbedi jednostavan i pouzdan način za centralizovano upravljanje javnom rasvetom. Sistem se sastoji od centralne stanice koja je vezana na PC i prijemnika koji su smešteni u trafo stanicama 10/0.4kV.

Prijemnik

Prijemnici u TS 10/0.4kV omogućavaju uključenje i isključenje javne rasvete po želji, iz dispečerskog centra. Pošto je u prijemnike ugrađen mikrokontroler omogućeno je adresiranje pojedinačnih prijemnika ili proizvoljnih grupa prijemnika.

U osnovnom izvođenju prijemnik ima jedan bistabilni relejni izlaz koji omogućava upravljanje javnom rasvetom. Na zahtev korisnika moguća je dogradnja još 3 monostabilna relejna izlaza opšte namene koje korisnik može da koristi po želji (na primer: za isključenje trafo stanice u slučaju požara ili veće havarije, promenu tarife na uklopnom satu, resetovanje maksigrafa i sl.). Funkcije pojedinačnih relea, način upravljanja i grupe prijemnika programira korisnik priključenjem prijemnika na PC.

Prijemnik sistema RC1p se sastoji od radio prijemnika visoke osetljivosti, mikrokontrolera sa radio modemom, izlaznog stepena sa izvršnim releima, antene i napajanja. Kompletan prijemnik je smešten u kutiju koja je po dimenzijama slična kutiji uklopnog sata. Antena može biti unutrašnja i spoljašnja. Spoljašnja antena se montira direktno na kutiju, preko standardnog konektora.

Centralna stanica

Centralna stanica obezbeđuje vezu između personalnog računara i prijemnika u TS 10/0.4kV. Program na personalnom računaru omogućava jednostavno upravljanje i postavljanje parametara za automatski rad (vreme pojedinačnog ili grupnog uključenja/isključenja, kalendar uključenja/isključenja) za svaku pojedinačnu funkciju prijemnika. U slučaju isključenja personalnog računara centralna stanica nastavlja automatski rad na osnovu zadatih parametara.

Napajanje može biti 220VAC ili 110VDC kako bi se obezbedio rad sistema i u slučaju nestanka mrežnog napona u dispečerskom centru.

Komunikacija

Za vezu između centralne stanice i prijemnika u TS 10/0.4kV može da se koristi neki od postojećih radio kanala. Pošto se prijemnici izrađuju za unapred poznatu učestanost, potrebno je da korisnik unapred odabere i u narudžbini navede tačnu učestanost na kojoj će se obavljati komunikacija.

Prednosti sistema RC1p u odnosu na klasična rešenja

Trenutno je u upotrebi dosta različitih rešenja za upravljanje javnom rasvetom. Uglavnom se upravljanje vrši na lokalnom nivou, u samoj TS 10/0.4kV, uklopnim satom ili foto-releom, bez ikakve mogućnosti za centralizovano upravljanje i sinhronizaciju vremena uključenja/isključenja rasvete. Ovakvi sistemi po pravilu imaju sledeće nedostatke:

 • visoki troškovi održavanja koji obuhvataju angažovanje ljudi za podešavanje pojedinačnih uređaja u trafo stanicama i čestu zamenu funkcionalnih delova (foto-rele, baterije).
 • usklađenost vremena uključenja / isključenja kod pojedinačnih uređaja zavisi od njihove podešenosti i klimatskih uslova u kojima rade, tako da je vrlo teško postići ujednačenost u radu.
 • nemogućnost upravljanja iz centra, čime je značajno produženo vreme reagovanja na posebne zahteve (promena režima rada, isključenje pojedinih delova mreže, zamračenje i sl.).
 • ograničene mogućnosti pojedinačnih uređaja koje onemogućavaju proširenje funkcija sistema.
 • uvećana potrošnja električne energije zbog neblagovremenog isključenja javne rasvete
  Sa druge strane, karakteristike sistema RC1p su:
 • obezbeđeno centralizovano i potpuno pravovremeno uključenje ulične rasvete, bez praznog hoda i nepotrebnog rasipanja električne energije.
 • sistem višestrukog adresiranja prijemnika omogućuje pojedinačno, grupno ili generalno uključenje ili isključenje rasvete uz potpunu slobodu pri formiranju grupa.
 • tri dodatna komandna izlaza omogućuju uključenje noćnog, polunoćnog ili nekog drugog režima rada, a samim tim i obavljanje funkcije na pravi način, odnosno prema trenutnim potrebama, uz znatne uštede u potrošnji električne energije.
 • nema potrebe za podešavanjem prijemnika na terenu.
 • stalna sinhronizacija sata uređaja sa vremenom na računaru
 • pouzdan rad u svim klimatskim uslovima.
 • široke mogućnosti za programiranje automatskog rada i brzo ispunjenje specifičnih zahteva za promenu režima rada sistema javne rasvete.
 • potpuno autonomni rad sistema bez učešća operatera.

Proširenja sistema

 • upravljanje trafo-stanicama 10/0.4kV. Pošto se prijemnik već nalazi u trafo-stanici, može se iskoristiti za daljinsko isključenje trafo-stanice.
 • daljinsko komandovanje sistemom alarmiranja i uzbunjivanja.
 • korišćenje prijemnika kao uklopnog sata za blokove stambenih zgrada, što bi omogućilo značajnu vremensku preraspodelu potrošnje energije i smanjenje maksimuma u dnevnim dijagramima potrošnje.
 • daljinsko upravljanje saobraćajem, putem promena programa rada semafora zavisno od potrebe, kao i lokalno resetovanje semafora u slučaju ispada uređaja, odnosno po prelasku na trepćuće žuto.
 • daljinsko upravljanje sistemom daljinskog grejanja (regulacijom protoka, temperature i sl., a prema centralno zadatim parametrima u funkciji od spoljne temperature), što bi obezbedilo optimizaciju funkcionisanja sistema daljinskog grejanja.
 • bilo koje druge funkcije koje su od značaja za grad, a koje se mogu obavljati putem daljinske komande.

Sve nabrojane karakteristike omogućuju da sistem daljinskog komandovanja RC1p, postane značajni gradski servis za obavljanje niza funkcija. Takav sistem bi obezbedio znatno pojednostavljenje rada pojedinih gradskih službi, uz očuvanje potpune funkcionalnosti upravljanih sistema i značajne uštede u angažovanju ljudskog rada.